TALVILASKENTA

2017
Kanalintukannat pienentyneet erityisesti Pohjois-Suomessa

Useamman vuoden ajan jatkunut kanalintukantojen taantuminen jatkui pääosassa maata. Kannat ovat pienentyneet varsinkin Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Keski-Suomessa lintutilanne on pysynyt edellisvuoden vaatimattomalla tasolla. Lajien yhteistiheys on monella alueella koko 28-vuotisen kolmiolaskentakauden alhaisin. Tarkempia laskentatuloksia voit käydä katsomassa täältä. Laskentatuloksia otetaan vastaan vielä elokuun loppuun saakka! Kiitokset kaikille laskennassa mukana olleille!

Riistakolmiolaskenta sähköisesti
Kuva: Petri Timonen

Riistakolmiot.fi tarjoaa laskentaraportteja sekä perustietoa laskennasta

Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto kehittävät yhdessä riistakolmiot.fi-verkkopalvelua riista- ja peltokolmiolaskijoiden avuksi. Verkkopalvelu saattaa laskentatiedon entistä paremmin kaikkien sitä tarvitsevien saataville. Palvelun toivotaan olevan avuksi erityisesti metsästyksen säätelyssä ja sitä koskevassa päätöksenteossa.

Palvelu helpottaa laskentatietojen raportointia. Vuosittaisten sekä alueellisten tietojen vertailtavuus paranee ja riistatieto saadaan entistä paremmin ja laaja-alaisemmin käyttöön hallinnollisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. Laskentaraporttien lisäksi palvelu tarjoaa perustietoa riistakolmiolaskennasta, laskettavista lajeista sekä ohjeita ja opastusta laskentojen tekijöille.

Riistakolmiolaskennan verkkopalvelutViimeisimmät raportit

Raportit

Ylä-Lapin riekot 2016

Riekkokanta taantui viime vuodesta koko Ylä-Lapissa. Kanakoirametsästäjät laskivat jälleen tunturialueen riekkolinjat Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen tukemana.

Vuonna 2008 aloitettua riekon kanakoiralaskentaa jatkettiin rutiinilla 2016 Ylä-Lapin kolmen kunnan avoimilla tunturi-, suo- ja koivikkoalueilla. Aineiston perusteella laskenta onnistui erinomaisesti ja elokuussa laskettiin yhteensä 165 linjaa (linjan pituus n. 4 km) eli yhteensä noin 650 kilometriä, jotka kattoivat tasaisesti koko Ylä-Lapin. Riekkoparvia havaittiin 184 kappaletta, joissa oli keskimäärin 3,6 yksilöä (parvikoko: min= 1 ja max = 14 yksilöä,

Kesälaskenta 2016

Useamman vuoden ajan vallinnut kanalintukantojen pieneneminen jatkui pääosassa maata. Alueellinen vaihtelu tässä suhteessa oli kuitenkin huomattavaa. Etelä- ja Keski-Suomessa lintutilanne on edellisvuoden veroinen, tosin sangen vaatimaton sekin, mutta pohjoisessa Suomessa tiheydet ovat vähentyneet selvästi. Kaikilla lajeilla keskitiheydet olivat tuntuvasti alle edeltäneen 10 vuoden keskiarvon. Lajien yhteistiheys kuvaa tilannetta: se on monella alueella koko 28-vuotisen kolmiolaskentakauden alhaisin.

Mitä on riistakolmiolaskenta?

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä.

Riistakantojen kestävä käyttö ja metsästyksen oikea mitoittaminen edellyttää hyvää ja luotettavaa tietoa riistakantojen koosta ja kehityksestä. Riista- ja peltokolmiolaskentojen avulla tuotetaan tietoa metsä- ja peltovaltaisten alueiden riistalajien kannan arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Hyvät tiedot riistan runsaudesta ja vuotuisesta tuotosta hyödyttävät sekä metsästystä että tieteellistä tutkimusta.

Riistaeläinten runsaudenseuranta on riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteistoimintaa. Eri seurantahankkeisiin osallistuu vuosittain lähes kymmenentuhatta metsästäjää. Tutkimuksen tehtävä on järjestää laskennat ja käsitellä tulokset. Metsästäjät tekevät vapaaehtoisesti varsinaisen laskentatyön maastossa.

Eri riistaeläinryhmille on kehitetty omat seurantaohjelmansa. Metsäriistaa seurataan riistakolmiolaskennan avulla. Riistakolmiolaskennan rinnalle on kehitetty peltokolmiolaskenta alueille, joilla maatalousympäristöä ja asutusta on runsaasti. Laskennan piirissä on yli 30 metsäriistalajia. Sorsien ja hanhien kantoja ja poikastuottoa seurataan toukokuisin parilaskennoin ja heinäkuisin poikuelaskennoin. Suurpedoille, hylkeille, majaville ja metsäpeuralle on kehitetty omat laskentansa.

Hirvikannan seurannalta vaaditaan niin suurta tarkkuutta, että kannan kokoa arvioidaan usealla tavalla. Riistantutkimuksen tärkein työkalu hirvikannan seurannassa on hirvihavaintokortti.

Lue lisää kolmiolaskennasta

Ajankohtaista

Kanalintukannat pienentyneet erityisesti Pohjois-Suomessa

Useamman vuoden ajan jatkunut kanalintukantojen taantuminen jatkui pääosassa maata. Kannat ovat pienentyneet varsinkin Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Keski-Suomessa lintutilanne on pysynyt edellisvuoden vaatimattomalla tasolla. Lajien yhteistiheys on monella alueella koko 28-vuotisen kolmiolaskentakauden alhaisin. Tarkempia laskentatuloksia voit käydä katsomassa täältä. Laskentatuloksia otetaan vastaan vielä elokuun loppuun saakka! Kiitokset kaikille laskennassa mukana olleille!