KESÄLASKENTA

2016
Riistakolmioiden kesälaskenta on käynnissä

Riistakolmioiden kesälaskenta lähestyy. Laskentakausi on tänä vuonna 23.7.–2.8.2016. Laskentatulokset kannattaa lähettää riistakolmiot.fi palvelun kautta, jolloin tulokset ennättävät varmimmin kanalintujen metsästysaika-asetuksen pohjaksi. Postin kautta palautettaessa laskentatulokset kannattaa postittaa viimeistään 31.7. Laskennan tuloksia voit seurata täältä.

Riistakolmiolaskenta sähköisesti
Kuva: Petri Timonen

Riistakolmiot.fi tarjoaa laskentaraportteja sekä perustietoa laskennasta

Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto kehittävät yhdessä riistakolmiot.fi-verkkopalvelua riista- ja peltokolmiolaskijoiden avuksi. Verkkopalvelu saattaa laskentatiedon entistä paremmin kaikkien sitä tarvitsevien saataville. Palvelun toivotaan olevan avuksi erityisesti metsästyksen säätelyssä ja sitä koskevassa päätöksenteossa.

Palvelu helpottaa laskentatietojen raportointia. Vuosittaisten sekä alueellisten tietojen vertailtavuus paranee ja riistatieto saadaan entistä paremmin ja laaja-alaisemmin käyttöön hallinnollisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. Laskentaraporttien lisäksi palvelu tarjoaa perustietoa riistakolmiolaskennasta, laskettavista lajeista sekä ohjeita ja opastusta laskentojen tekijöille.

Riistakolmiolaskennan verkkopalvelutViimeisimmät raportit

Raportit

Talvilaskenta 2016

Lumiolosuhteet olivat pääosassa Suomea otolliset talven lumijälkilaskentoihin. Laskenta pystyttiin tekemään 703 riistakolmiolla, mikä on toiseksi suurin määrä viimeisten 10 vuoden aikana ja noin 100 enemmän kuin edeltäneinä vuosina keskimäärin. Kampanjointi laskentojen tarpeellisuudesta näkyi nyt myös talvilaskennassa; kesäisten riistakolmioiden lukumäärä on ollut kasvussa jo usean vuoden ajan.

Metsäjänistä ja oravaa lukuun ottamatta muiden laskennan nisäkäslajien jälkitiheydet olivat joko edellisvuotisella tasolla tai sitä korkeammat. Selvästi aikaisemmista vuosista runsastuneita lajeja olivat kärppä, valkohäntäpeura ja rusakko. Pohjois-Suomen vahvat myyräkannat heijastuivat monen lajin runsauteen.

Mitä on riistakolmiolaskenta?

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä.

Riistakantojen kestävä käyttö ja metsästyksen oikea mitoittaminen edellyttää hyvää ja luotettavaa tietoa riistakantojen koosta ja kehityksestä. Riista- ja peltokolmiolaskentojen avulla tuotetaan tietoa metsä- ja peltovaltaisten alueiden riistalajien kannan arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Hyvät tiedot riistan runsaudesta ja vuotuisesta tuotosta hyödyttävät sekä metsästystä että tieteellistä tutkimusta.

Riistaeläinten runsaudenseuranta on riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteistoimintaa. Eri seurantahankkeisiin osallistuu vuosittain lähes kymmenentuhatta metsästäjää. Tutkimuksen tehtävä on järjestää laskennat ja käsitellä tulokset. Metsästäjät tekevät vapaaehtoisesti varsinaisen laskentatyön maastossa.

Eri riistaeläinryhmille on kehitetty omat seurantaohjelmansa. Metsäriistaa seurataan riistakolmiolaskennan avulla. Riistakolmiolaskennan rinnalle on kehitetty peltokolmiolaskenta alueille, joilla maatalousympäristöä ja asutusta on runsaasti. Laskennan piirissä on yli 30 metsäriistalajia. Sorsien ja hanhien kantoja ja poikastuottoa seurataan toukokuisin parilaskennoin ja heinäkuisin poikuelaskennoin. Suurpedoille, hylkeille, majaville ja metsäpeuralle on kehitetty omat laskentansa.

Hirvikannan seurannalta vaaditaan niin suurta tarkkuutta, että kannan kokoa arvioidaan usealla tavalla. Riistantutkimuksen tärkein työkalu hirvikannan seurannassa on hirvihavaintokortti.

Lue lisää kolmiolaskennasta

Ajankohtaista

Metsäkanalinnut lasketaan poikkeuksellisen aikaisin

Riistakolmioiden kesälaskenta järjestetään tänä vuonna 23.7.–2.8.2016. Metsäkanalintukannat selvitetään riistakolmioiden kesälaskennalla. Laskennan tulosten perusteella ratkaistaan metsäkanalintujen tulevan syksyn metsästysajat. Ajantasainen ja kattava tieto metsäkanalintujen lisääntymisen onnistumisesta mahdollistaa kestävän metsästyksen suunnittelun.

Riistakolmioiden kesälaskenta on käynnissä

Riistakolmioiden kesälaskenta lähestyy. Laskentakausi on tänä vuonna 23.7.–2.8.2016. Laskentatulokset kannattaa lähettää riistakolmiot.fi palvelun kautta, jolloin tulokset ennättävät varmimmin kanalintujen metsästysaika-asetuksen pohjaksi. Postin kautta palautettaessa laskentatulokset kannattaa postittaa viimeistään 31.7. Laskennan tuloksia voit seurata täältä.